Bangor BID

Croeso i Ardal Gwella Busnes Bangor

Mae Ardaloedd Gwella Busnes (AGBau) yn dod yn fwyfwy llwyddiannus ledled y byd efo tua 1,400 wedi’u sefydlu. Sefydlwyd AGB Bangor yn 2016, ac mae wedi datblygu strategaeth i wella’r amgylchedd busnes a thwf economaidd yn ardaloedd yr AGB trwy fuddsoddi yn a gwella’r Ddinas er budd pawb.

Mae AGB Bangor yn gweithio’n galed i wneud Canol ein Dinas yn fan gwell i siopa, astudio, ymweld, aros, gweithio a byw. Mae sicrhau fod Canol y Ddinas yn Lân a Gwyrdd, yn Dwt a Diogel yn rhan hanfodol o fedru bod yn Falch o Hybu'r ardal fel lleoliad sy’n Ddylanwadol ac Integreiddiedig yn ei ymagwedd at yr amrywiaeth o fusnesau y mae’n eu gwasanaethu. 

Nid yw AGB yn cymryd lle gwasanaethau llywodraeth leol mewn unrhyw fodd, ond mae’n ffordd o godi cyllid ychwanegol y gall busnesau wedyn benderfynu sut i’w ddefnyddio i gryfhau’r economi fusnes lleol.

Am fwy o wybodaeth am AGBau a sut y gall eich busnes chi gael budd ohonynt, ewch i’n tudalen We, neu cysylltwch â ni trwy’r cyswllt ar waelod y dudalen. 

Levy Payers’ Report - October 2019

As part of AGB Bangor BID’s ongoing commitment to improving communications, and to keep the levy payers updated on all developments, we’re going to be publishing a monthly report highlighting what’s been going on, what’s planned for the coming months, how we’re progressing with various projects, and how you can get involved.

A new Board of Directors has been in place since the end of July, with a fresh impetus to move things forward and some excellent ideas to fulfill the BID’s objectives.

To receive these report directly in to your email inbox, please scroll down to the bottom of the home page and subscribe to join our mailing list.

Darllen Mwy

Bangor BID Board Pack

As part of the BID's ongoing commitment to better communication and transparency, we will be publishing papers from Board meetings, which will include Board meeting minutes, Board Packs with information on matters to be discussed at Board meetings, and a Levy Payer's Report highlighting progress on key projects.

Here is the Board Pack from September's Board meeting so please take some time to read it, digest it, and get back to us with any comments.

Darllen Mwy

Diweddariad Prosiect Mynediad a Chysylltiadau

Fel yr adroddwyd yn y cylchlythyr diwethaf, mae grŵp Partneriaeth Strategol Mynediad a Chysyllteddau y ddinas wedi bod yn gweithio i ddatblygu Prif Gynllun newydd ar gyfer y ddinas. Fel rhan o'r broses hon, penodwyd LDC Design i ddatblygu dyluniadau lefel uchel a rhai dyluniadau penodol manwl ar gyfer y ddinas. 

Darllen Mwy

Newsletter Sign up

Social Media