Bangor BID

Croeso i Ardal Gwella Busnes Bangor

Mae Ardaloedd Gwella Busnes (AGBau) yn dod yn fwyfwy llwyddiannus ledled y byd efo tua 1,400 wedi’u sefydlu. Sefydlwyd AGB Bangor yn 2016, ac mae wedi datblygu strategaeth i wella’r amgylchedd busnes a thwf economaidd yn ardaloedd yr AGB trwy fuddsoddi yn a gwella’r Ddinas er budd pawb.

Mae AGB Bangor yn gweithio’n galed i wneud Canol ein Dinas yn fan gwell i siopa, astudio, ymweld, aros, gweithio a byw. Mae sicrhau fod Canol y Ddinas yn Lân a Gwyrdd, yn Dwt a Diogel yn rhan hanfodol o fedru bod yn Falch o Hybu'r ardal fel lleoliad sy’n Ddylanwadol ac Integreiddiedig yn ei ymagwedd at yr amrywiaeth o fusnesau y mae’n eu gwasanaethu. 

Nid yw AGB yn cymryd lle gwasanaethau llywodraeth leol mewn unrhyw fodd, ond mae’n ffordd o godi cyllid ychwanegol y gall busnesau wedyn benderfynu sut i’w ddefnyddio i gryfhau’r economi fusnes lleol.

Am fwy o wybodaeth am AGBau a sut y gall eich busnes chi gael budd ohonynt, ewch i’n tudalen We, neu cysylltwch â ni trwy’r cyswllt ar waelod y dudalen. 

Newsletter Sign up

Social Media