Bangor BID

Adolygiad Grimsey 2: Wnaiff hiraeth ddim achub y Stryd Fawr

Rhaid i ganol trefi gael eu hailboblogi fel hwb i’r gymuned gan fod gormod o ofod manwerthu yn y DU. Mae tua 28,000 o swyddi manwerthu wedi diflannu yn 2018 ac mae’n ymddangos y bydd 40,000 arall yn diflannu erbyn diwedd y flwyddyn. 

Cyhoeddwyd ar: Dydd Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Adroddiad Grimsey

Adroddiad Grimsey

Dyna gasgliad Bill Grimsey, cyn-Brif Weithredwr Wickes, Iceland a Booker yn y  Grimsey Review 2. Dadleua na all manwerthu o adeiladau brics a mortar bellach fod yn angor ar gyfer y Stryd Fawr a chanol y dref. “Ni does pwrpas i lynu at weledigaeth sentimental o’r gorffennol,” meddai Grimsey, a aeth i’r afael â hyn gyntaf yn 2013. 

Mae’r adolygiad hefyd yn galw am archwiliad o’r system cyfraddau busnes ac am wahardd datblygiadau y tu allan i ganol y dref, gan ragweld y bydd bron i 70,000 o swyddi’r Stryd Fawr yn diflannu eleni.   

Dylid adfywio canol trefi trwy ganolbwyntio ar bethau gwahanol i fanwerthu gan gynnwys tai, hamdden, adloniant, addysg, celfyddydau a gofod swyddfa masnachol, yn ôl yr adroddiad. Esboniodd i’r BBC: “Rydym yn anifeiliaid cymdeithasol. Rydym ni angen llefydd i ymgynnull neu bydd gennym genhedlaeth o bobl unig iawn yn tyfu fyny.”

Ond gwrthododd y syniad  y byddai parcio rhatach neu am ddim yn cael ei ailgyflwyno i’r Stryd Fawr yn ei hadfywio.  

"Petai hi mor syml â hynny, yna byddai pobl wedi’i wneud yn barod,” meddai.

"Y pwynt yw bod y posibilrwydd o fanwerthu  mewn canol trefi wedi’i oddiweddyd gan barciau manwerthu mwy cyfleus y tu allan i ganol trefi.  Dylai canol terfi ddweud ‘gadewch iddyn nhw eu cael’.

"Yn fy nghenhedlaeth i fel manwerthwyr, fe lwyddon ni i glonio pob tref ym Mhrydain fel eu bod yn edrych yr un fath, ond mae’n amlwg nad yw hynny’n gweithio.  

"Mae gan bob tref ei threftadaeth a’i hanes ac mae’n rhaid amlygu rheswm pob tref dros fod yn unigryw.

"Rydyn ni angen ailboblogi’r llefydd yma a’r awdurdodau lleol yw’r  allwedd i ddatgloi hyn, ynghyd ag arweinyddiaeth. Ble mae hyn yn digwydd, gall weithio.”

Mae’r adroddiad yn gosod glasbrint am newid sy’n cynnwyd sefydlu comisiynau lleol i ganol trefi, â phob un â’r dasg i feddwl am gynllun 20 mlynedd. Mae creu corff cenedlaethol newydd - yn debyg i’r Scottish Towns Partnership – hefyd ymysg y 25 argymhelliad yn yr adolygiad hwn.   Mae awgrymiadau eraill yn cynnwys creu cofrestr o landlordiaid; rhoi’r grym i awdurdodau lleol ddirwyo perchnogion y mae eu heiddo yn cael eu gadael yn wag am dros chew mis; a phasio deddfwriaeth sy’n ei gwneud hi’n haws i siopau gael eu troi’n gartrefi neu’n gyfleusterau ar gyfer y gymuned fel llyfrgelloedd neu ganolfannau celfyddydau. 

Pagination

Newsletter Sign up

Social Media