Bangor BID

Newyddion Gan y AGB Rheolwr

Newyddion Gan y AGB Rheolwr

Cyhoeddwyd ar: Dydd Iau 12 Ebrill 2018

Parcio
Un o pryderon fwya’r talwyr ardoll oedd yr angen y sefyllfa parcio ym Mangor, gan cadw yn cof yr cymysgedd o perchenwyr preifat (tri perchen gwahanol) a’r darparwyr parcio cyhoeddus. (Cyngor Gwynedd)
Mae’r rheolwr wrthi’n gweithio tuag at cyrraedd cytundeb gyda Cyngor Gwynedd er mwyn treialu adeg parcio am ddim rhwng oriau 15:30 a 17:30.

Mapiau Cyfeirio8c7aa2e5-dce7-4d47-83c3-c26a761a57b8.png
Un o prif ceisiadau’r talwyr ardoll ar adeg yr pleidlais oedd I cael mapiau glanio, cyfeiriad a byrdd gwybodaeth yn ardaloedd glanio’r dinas. Bydd rhain yn arwain pobl I’r stryd fawr. Mae Cyngor Gwynedd, fel yr awdurdod cynllunio, wedi rhoi caniatad I’r AGB I osod mapiau-cyfeirio (fel rhan o’r gwaith wedi ei cwblhau gyda’r rhaglen ail-brandio) yn ei meysydd parcio trwy gydol y Ddinas. Fydd y mapiau cyfeirio yn cael ei osod cyn gynted a fydd yr dyluniadau wedi ei cwblhau a’n cael ei cymeradwy gan yr rhanddeiladwyr. Y gobaith yw can o gwmpas 14 o’r mapiau-cyfeirio maen ardaloedd  gwmpas y Ddinas.
  

Digwyddiadau  
Mae’r Cracr Dolig a Blwyddyn Newydd Tseiniaidd yn ddau ddigwyddiad sydd rŵan wedi sefydlu yn galendr sy’n dod a chynnydd mewn troedfedd i’r Stryd Fawr. Tra mae’r AGB eisio cynyddu’r nifer o ddigwyddiadau i’r Stryd Fawr, ar hyn o bryd, nid yw’r BID hefo’r adnodd dynol i gynnal mwy o ddigwyddiadau. Rydym yn croesawu unrhyw ddigwyddiad mae talwyr ardoll yn fwriadau trefnu, a hefo’r gallu i gefnogi’r digwyddiadau yma gyda marchnata, ceisiadau cau priffyrdd, seilwaith a.y.b.. Mae hyn wedi profi i weithio’n dda lle mae busnesa’r AGB wedi gyrru’r digwyddiadau blaen (Gŵyl Ffotograff Bae Colwyn, Gŵyl Bwyd Caernarfon) Os rydych hefo syniad am ddigwyddiad ac angen cymorth i’w sefydlu, cysylltwch gyda Robin er mwyn trafod y proses.

Rhwydwaith AGB Cymru
Yn Chwefror wnaeth cyfarfod rhwng AGB Cymru cymerud lle. Fe ddaru reolwr AGB Bangor mynychu’r cyfarfod yma ar ran y bwrdd. Mae maint ac amser ers sefydliad yn amrywio’n enfawr ar draws yr ardaloedd yma. Mae un o’r AGB wrthi’n mynd am etholiad am ei pumed tymor. Fe roedd yna gyfnewid o wybodaeth a syniadau i daclo’r sialensiau mwyaf syml i’r mwyaf cymhleth. Os ydych eisio mwy o wybodaeth am y cyfarfod hwn, peidiwch ag oedi cysylltu gyda Robin ar yr e-bost uchod.

Pagination

Newsletter Sign up

Social Media