Bangor BID

Ymgeisiadau ar agor am gadeirydd newydd AGB Bangor

Ffarwel a diolch i Haydn; pwy fydd ein Cadeirydd newydd?

Cyhoeddwyd ar: Dydd Llun 3 Mehefin 2019

Wedi tair blynedd yn cadeirio Ardal Gwella Busnes Bangor mae Haydn Davies wedi penderfynu camu i lawr, a hynny yn effeithiol ar unwaith. Hoffwn ddiolch i Haydn am ei ymrwymiad diflino a’i angerdd dros AGB Bangor yn ystod y cyfnod hwn. Daeth Penny Lofts yn Gadeirydd dros dro ar gyfer yr AGB o ddydd Iau (Mai 30ain). 

Os oes unrhyw dalwyr arddoll (levy payers) sydd yn dymuno enwebu eu hunain ar gyfer y swydd hon yna mae angen gwneud hynny cyn 12:00 ar 11/06/19, os gwelwch yn dda. Bydd y bleidlais yn cymryd lle yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw yn ystod cyfarfod bwrdd yr AGB am 18:00. 

Pagination

Newsletter Sign up

Social Media