Bangor BID

Bangor yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Bu wythnos o ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi ym Mangor yn diweddar. Roedd y rhaglen aml-leoliad, aml-ddigwyddiad yn lwyddiant mawr ac yn ffordd ardderchog i’r gymuned ddod at ei gilydd i ddathlu bywyd nawddsant Cymru, yr iaith Gymraeg, a bod yn rhan o gymuned Gymreig. 

Cyhoeddwyd ar: Dydd Iau 28 Mawrth 2019

Cynhaliwyd digwyddiadau oedd wedi trefnu fel rhan o’r dathliadau gan nifer o leoliadau lleol, yn cynnwys Pontio, Castell Penrhyn a Storiel.

Roedd y dathliadau, a ddigwyddodd rhwng 22ain o Chwefror a’r 3ydd o Fawrth, yn cynnwys amrywiaeth wych o ddigwyddiadau difyr ac addysgiadol, yn cynnwys:

 • Ioga i blant
 • Perfformiadau comedi
 • Gweithdai
 • Cerddoriaeth fyw
 • Adroddiadau
 • Darlleniadau dramatig
 • Sioeau i’r teulu, yn cynnwys un am Owain Glyndŵr
 • Dramâu
 • Darlithoedd
 • Ffilm
 • Arddangosfeydd celf
 • Gwasanaeth i’r teulu yn y gadeirlan
 • Rhaglenni o’r rhaglen deledu plant ‘Deian a Loli’
 • Noson gwis ar gyfer dysgwyr Cymraeg

Uchafbwynt yr wythnos oedd gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi drwy Stryd Fawr Bangor, i gyfeiliant Band Pres Porthaethwy. Bu cefnogaeth dda i’r orymdaith hon – gyda’i baneri, fflagiau a hetiau cennin pedr – gyda llawer o hwyl a niferoedd da wedi dod allan.

Trefnwyd y dathliadau gan Menter Iaith Bangor, gyda’r bwriad o hybu’r defnydd o’r iaith Gymraeg. Roedd nifer o’r digwyddiadau a gynhaliwyd yn ddwyieithog, er mwyn cynorthwyo dysgwyr Cymraeg i wella eu sgiliau yn yr iaith Gymraeg.

Os hoffech wybod mwy am y digwyddiadau a drefnir gan Menter Iaith Bangor, dilynwch eu tudalen Facebook os gwelwch yn dda.

 

Pagination

Newsletter Sign up

Social Media