Bangor BID

Stryd y Dathlu Bangor: ymunwch i droi’r Stryd Fawr yn lwyfan i ddathlu am wythnos!

Bydd wythnos graddio (15-19 Gorffennaf) yn gweld 2,100 o fyfyrwyr sy’n graddio a 5,000 -6,000 o’u cyfeillion a’u perthnasau yn llenwi’r ddinas ac yn ymweld â busnesau Bangor. Hoffem ddathlu hyn drwy longyfarch ein myfyrwyr ar eu llwyddiannau a chroesawu eu hanwyliaid i’n dinas. 

Cyhoeddwyd ar: Dydd Iau 16 Mai 2019

Da iawn fyfyrwyr, a chroeso i bawb!

Am un wythnos yng Ngorffennaf, mae Dinas Bangor yn croesawu’r holl fyfyrywyr sydd yn graddio a’u teuluoedd, a chyda tua 2,100 o fyfyrwyr yn graddio, amcangyfrifwn y bydd tua 5,000 – 6,000 o wahoddedigion yn dod i Fangor, a’r rhain i gyd yn barod i ddathlu llwyddiant.

Mae hwn yn gyfle arbennig i’r Stryd Fawr longyfarch a dathlu gyda’r myfyrwyr sydd wedi byw ym Mangor am dair blynedd – pobl fydd yn dod yn lysgenhadon i Fangor yn y dyfodol.

Sut allwn ni, y busnesau yng Nghanol Dinas Bangor, elwa o’r cyfle hwn?

Beth am droi’r Stryd Fawr yn un llwyfan mawr i ddathlu gydag un neges mawr: DA IAWN FYFYRWYR a CHROESO I BAWB!

Byddwn yn trawsnewid y Stryd Fawr gan greu awyrgylch hwyliog go iawn gan wahodd yr holl fyfyrwyr a’u gwahoddedigion i ddathlu y foment arbennig iawn yma gyda ni, yma ym Mangor.

Mae’r graddio yn cynnig cyfle busnes anhygoel, ac ar yr un amser yn darparu profiad arbennig i’r myfyrwyr a’u teuluoedd fydd yn aros yn y cof iddynt am byth.

Dyma rai syniadau ynghylch sut y gallwn wneud i hyn ddigwydd:

  • Addurniadau arbennig ar gyfer yr ŵyl i’r Stryd Fawr
  • Creu waliau a golygfeydd deniadol ar gyfer tynnu lluniau a selfies
  • Trefnu digwyddiadau arbennig y tu mewn i siopau a chaffis
  • Agor ein busnesau am oriau estynedig
  • Cynnig rhoddion arbennig
  • Rhaglen o ddigwyddiadau i’r ŵyl gydag ein artistiaid perfformio gorau, i gael ei llwyfannu ar y Stryd Fawr
  • Pabell siampên ar gyfer yfed llwncdestun i’r myfyrwyr

I addo eich cefnogaeth

I wneud i hyn ddigwydd, rydym angen cymaint ag sy’n bosib o fusnesau i gymryd rhan er mwyn i bawb allu cyfrannu ac elwa.

Os ydych yn dymuno ymrwymo i gymryd rhan mewn unrhyw ffordd – boed hynny’n addurno eich busnes, agor am oriau estynedig neu hyd yn oed drwy helpu i ddatblygu’r cysyniad - yna cysylltwch drwy ebost, os gwelwch yn dda, i Maria Ana Botelho Neves yn mrb18njb@bangor.ac.uk ddim hwyrach na 20 Mai 2019.

Am wybodaeth bellach, gallwch hefyd lawrlwytho’r pamffled swyddogol ar gyfer y prosiect, isod.

Pagination

Newsletter Sign up

Social Media