Bangor BID

Bwyd ardderchog, prisiau teg: Mae caffi newydd Bangor yn anelu at osgoi unrhyw wastraff bwyd

Mae’r hen Gaffi Deiniol yng Nghanolfan Siopa Deiniol ar Stryd Fawr Bangor wedi bod yn wag ers amser maith. Mae wedi ail-agor o’r diwedd, diolch i gydweithrediad rhwng Cadeirlan Bangor, Dinas Bangor a’r brifysgol – ac mae’n dod a model busnes diddorol yn ei sgîl. 

Cyhoeddwyd ar: Dydd Gwener 31 Mai 2019

Tra nad oes unrhyw brinder o lefydd i fwyta ym Mangor, o’r cadwyni bwyd sydyn a siopa sglodion i fannau bwyta ffasiynol newydd gyda phwyslais ar fwyd iach neu opsiynau heb gig, mae’n amhosib cael gormod o ddewis; yn enwedig mewn dinas fechan gyda phoblogaeth eang o fyfyrwyr.

Beth sy’n ddiddorol ac, os yw’n iawn i ni ddweud, yn wahanol, am Bangor Fair-Price Cafe newydd yng nghalon ardal siopa Bangor yw ei fod yn fodel busnes sy’n rhoi’r pwyslais ar brisiau fforddiadwy a dim gwastraff bwyd – model a allai ddod yn llawer mwy cyffredin ar draws y Deyrnas Unedig dros y blynyddoedd nesaf, os yw galw’r cyhoedd am fasnach â chydwybod yn parhau i dyfu.

Agorodd y caffi ym mis Ebrill, gan ddisgrifio ei hun fel ‘gofod cymunedol wedi ei sylfaenu o amgylch bwyd am bris teg, o ffynonellau lleol a dim gwastraff bwyd’. Amcan arall y caffi yw i ‘ddarparu bwyd blasus, wedi ei gyflwyno’n dda, mewn lleoliad heddychlon a dymunol’.

Dywed Nathan Jarvis, o Gadeirlan Bangor, ar dudalen Facebook y caffi: “Roeddem eisiau creu lleoliad o letygarwch a chroeso yn y ddinas oedd yn fwy na chaffi, ac yn fwy na gofod cymunedol. Mae cyfuno’r ddau i weld yn cynnig rhywbeth mae Bangor ei angen. Mae gennym nifer o grwpiau sydd â diddordeb mewn defnyddio’r gofod (yn ogystal â llawer o gwsmeriaid oedd yn ei adnabod fel caffi flynyddoedd yn ôl) ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau yn cynnwys clwb gwnïo, lleoliad ar gyfer brecwast cyfeillgarwch i ddynion, clwb byrbryd ar ôl yr ysgol i blant, lle i gymunedau therapiwtig gyfarfod, ac mae’r rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen. Mae’n gyffrous iawn meddwl am yr holl bosibiliadau!’

Wedi ei staffio gan wirfoddolwyr, mae’r caffi’n gweini dewis da o ddiodydd poeth ac oer (mae pot o de yn £1.50, a gwydryn o sudd yn £1.20) a detholiad o gacennau a pastries sy’n dod a dŵr i’r dannedd, yn ogystal ag eitemau arbennig bob dydd sydd wedi cynnwys wafflau gyda surop masarn yn ddiweddar.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Bangor Fair-Price Cafe drwy ei dudalen Facebook yn

https://www.facebook.com/Bangor-Fair-Price-Cafe-626560447814595 os gwelwch yn dda.

Pagination

Newsletter Sign up

Social Media