Bangor BID

Darlith Gyhoeddus - Syr John Timpson: "Gweld y Goleuni"

Dewch i glywed Syr John Timpson a enillodd y CBE yn Rhestr Anrhydeddau Pen Blwydd y Frenhines am ei Wasanaeth i'r Sector Manwerthu a;'i urddo yn farchog am ei Wasanaeth i Fusnes a Maethu yn 2017 yn siarad am brofiad ef a'i wraig ym Maethu 90 o blant dros 30 mlynedd a beth ddysgodd o am bobl!

Cyhoeddwyd ar: Dydd Gwener 8 Mawrth 2019

Syr John Timpson

Timpson's - Fe'i sefydlwyd gan Syr John ac mae yn cael ei gydnabod am ei hymagwedd greadigol tuag at ymgysylltu â gweithwyr a'i gwaith arloesol i helpu cyn-droseddwyr. Timpson yw'r cyflogwr mwyaf gweithredol y DU i bobol o'r carchar!

Pryd: Dydd Mawrth 12fed o Fawrth

Lle: Neuadd Reichel, Safle Ffriddoedd, Prifysgol Bangor

Amser: 12.30-1.30

Does dim angen archebu lle, dim ond troi fyny!

Cysylltwch â Dilys Williams, Gweinyddwr, am wybodaeth pellach ar 01248 383 758 neu ebost: d.williams@bangor.ac.uk

Pagination

Newsletter Sign up

Social Media