Bangor BID

The Secrets Society Presents…The Dreams Window

Mae The Secrets Society Presents… yn gydweithfa greadigol, gyda’r drysau’n agored i gyfranogiad gan unrhyw un ym Mangor.  Gan gyfuno talentau, sgiliau a chyfrinachau gan storïwyr, cynhyrchwyr digwyddiadau, artistiaid, haneswyr, gwneuthurwyr ffilmiau, gyrrwyr tacsi, pobyddion, siopwyr, peirianwyr sain a golau, gwyddonwyr, ffermwyr, mamau a neiniau, ymysg eraill, sydd oll o Fangor a’r ardal o’i chwmpas – yn y bôn, pawb!  

Cyhoeddwyd ar: Dydd Gwener 8 Mawrth 2019

The Dreams Window

Pan nad ydynt yn brysur gyda’u bywydau, maent yn ymgynull i greu digwyddiadau sydd â dim ond dau beth sy’n gyffredin: maent yn gyfrinachol ac yn digwydd ym Mangor.

Mae’r digwyddiad cyntaf wedi bod yn digwydd ar y Stryd Fawr yr wythnos hon….. The Dreams Window Project, oherwydd, wel, mae pawb yn breuddwydio!

Mae’r syniad yn syml, darganfod ffenestri gwag yng nghanol Stryd Fawr Bangor, recriwtio grŵp o artistiaid i helpu i ddod a breuddwydion pobl yn fyw, ac i ymgysylltu â phobl sy’n mynd heibio. Gofynwyd ychydig gwestiynau syml iawn i’r holl gyfranogwyr:

  • Ydyn nhw yn breuddwydio pan yn effro? Os ddim, pam ddim?
  • Oes ganddynt freuddwydion ar gyfer y Stryd Fawr?
  • Beth fydden nhw’n ei wneud os byddai ganddynt bŵer anhygoel (super power) i drawsnewid y Stryd Fawr?

Er fod yr artistiaid yn bresennol, roedd yn ardderchog i weld pobl yn delweddu eu breuddwydion eu hunain yn eu lluniau eu hunain!

Roedd achlysuron ble roedd y ddwy ffenestr yn llawn pobl yn gwneud llun, nifer o oedolion ac oedolion ifanc yn cael sgyrsiau hynod ddiddorol, a’r mwyafrif o bobl yn chwilfrydig  ynghylch y prosiect ei hun ac yn awgrymu y byddai’n braf cael mwy o “ddigwyddiadau” tebyg i’r un yma.

Roedd ystod y ‘breuddwydion’ yn anhygoel, o’r “obsesiwn” gyda brandiau megis Primark a McDonalds, i hel atgofion am leoliad mae pobl leol yn gweld ei golli, y “50 ceiniog” oedd wedi ei leoli o flaen ble mae Boots a H&M wedi eu lleoli heddiw, gyda mannau eistedd ac ardal o goed, a’r ramp yn arwain at “sgwâr” o awyr agored gyda chymysgedd o siopau o Crafts i Tesco – yr annwyl Ganolfan Wellfield!

Tra’i bod yn braf edrych yn ôl, roedd hefyd yn bwysig iawn edrych ymlaen gyda breuddwydwyr yn amlygu pwysigrwydd cynaliadwyedd, a digon o ddiwylliant rhyfedd (quirky).

Coed ar y Stryd Fawr fel llif cyson o freuddwydion, siop ail-lenwi, llwyfan gerddoriaeth – llawer o syniadau!

Y peth gorau oedd gweld bod pobl yn cymryd rhan – rwan mae angen troi’r breuddwydion hynny’n realiti! 

Am wybod mwy?

Anfonwch eich cyfrinach iddynt…. Ac maent yn addo dweud wrth bawb!!

Gall unrhyw aelodau AGB sydd am gymryd rhan gysylltu â Maria drwy e-bost: mrb18njb@bangor.ac.uk  

Mae rhwydwaith The Secrets Society yn annibynnol o’r AGB, ac yn agored i unrhyw un i ymuno â’r prosiectau yn ôl eu dymuniad. Beth mae’n anelu i’w gyflawni yw i ddod yn lwyfan lleol ar gyfer cyfranogiad ac i greu gallu cynhyrchu creadigol ar gyfer canol Bangor, fydd yn cydweithio’n gryf gyda’r AGB a’r busnesau, grwpiau cymunedol lleol, y cenedlaethau hŷn ac iau, sydd yn barod i wella’r Stryd Fawr.

Pagination

Newsletter Sign up

Social Media