Bangor BID

Y Gymdeithas Gyfrinachau’n Cyflwyno... Prosiect Ffenestri’r Hysbysfwrdd

Yn dilyn llwyddiant prosiect y Dreams Window, mae ffenestri’r siop Greenwoods wag ar Stryd Fawr Bangor yn cael eu defnyddio unwaith eto mewn ffordd fydd o fudd i ac yn tynnu sylw’r gymuned. 

Cyhoeddwyd ar: Dydd Iau 28 Mawrth 2019

Noticeboard window project, Bangor

Mae Prosiect Ffenestri’r Hysbysfwrdd – sydd wedi ei drefnu gan Y Gymdeithas Gyfrinachau’n Cyflwyno, oedd hefyd yn gyfrifol am y Dreams Window – yn cymryd lle ar Stryd Fawr Bangor rwan ac yn parhau tan Ebrill 4ydd.

Mae Ffenestri’r Hysbysfwrdd yn galluogi pobl i hysbysu’r gymuned ynghylch digwyddiadau, dosbarthiadau, pop-ups, gwyliau sydd i ddod, a mwy.

Mae tîm o wyth o artistiaid wedi bod yn gweithio ar y ffenestri, yn eu harlunio a’u diweddaru mewn ffordd lliwgar ac atyniadol er mwyn tynnu sylw at y wybodaeth sy’n cael ei rhannu gyda’r gymuned.

Gwahoddwyd busnesau a sefydliadau eraill oedd â rhywbeth i’w hyrwyddo i gymryd rhan, ac mae’r artistiaid wedi bod yn dod o hyd i ddulliau gwahanol i’w hyrwyddo.

Darparwyd gardiau post i fusnesau er mwyn iddynt ysgrifennu am ddigwyddiadau neu gyhoeddiadau yr oeddent yn dymuno eu rhannu ar y ffenestri, ac fe gasglwyd y cardiau post hyn gan Y Gymdeithas Gyfrinachau’n Cyflwyno ar gyfer eu trosglwyddo ar y gwydr mewn modd creadigol.

Mae’r artistiaid wedi bod yn arlunio yn unionyrchol ar y ffenestri, yn dilyn meini prawf dylunio oedd wedi eu cytuno ar gyfer y wybodaeth ond gan ddefnyddio rhyddid creadigol i sicrhau bod y ffenestri’n hysbysol ac yn hardd.

Y gobaith yw y bydd y prosiect yn denu sylw ac yn dechrau sgyrsiau positif am y pethau da sydd ar y Stryd Fawr.

Mae’r tîm y tu ôl i’r prosiect, Y Gymdeithas Gyfrinachau’n Cyflwyno, yn gydweithfa greadigol gyda’i drysau’n agored i unrhyw un ym Mangor gyfranogi.  

Yn cyfuno talentau, sgiliau a chyfrinachau gan storïwyr, cynhyrchwyr digwyddiadau, artistiaid, haneswyr, gwneuthurwyr ffilmiau, gyrrwyr tacsi, pobyddion, siopwyr, peirianwyr sain a golau, gwyddonwyr, ffermwyr, mamau a neiniau, ymysg eraill, sydd oll o Fangor a’r ardal o’i chwmpas.

I ddarganfod mwy am Y Gymdeithas Gyfrinachau’n Cyflwyno, dilynwch nhw ar Facebook os gwelwch yn dda.

Pagination

Newsletter Sign up

Social Media