Bangor BID

Eich gwahoddiad i Sesiwn Galw Mewn Wythnos Fawr Bangor

Mae LDA Design wedi cael eu penodi gan Gyngor Gwynedd i ddatblygu Prif Gynllun (‘masterplan’) i Fangor. 

Cyhoeddwyd ar: Dydd Mercher 27 Mawrth 2019

Bydd y Cynllun yn cynnig gweledigaeth glir ar gyfer twf y ddinas i’r dyfodol a bydd yn cynnig ymyriadau sydd yn sensitif i gymeriad Bangor.

Rydym eisoes mewn cyswllt efo cynrychiolwyr, ar draws pob agwedd yn y ddinas, sydd yn cymryd rhan mewn gweithdai ar hyd yr wythnos, ond bydden yn falch iawn os allwch chi ddod draw i rannu eich gwybodaeth am yr ardal a syniadau ar sut i siapio twf y ddinas mewn sesiwn galw i mewn agored nos Fawrth. Mae’r ffocws ar adnabod heriau a gwireddu datrysiadau ar gyfer materion ymwneud a symudedd, mannau agored, treftadaeth, yr amgylchedd adeiledig a defnydd tir. Dyma eich cyfle i siapio dyfodol Bangor. 

Dydd Mawrth
5yh – 7.30yh
Yn coLab, Pontio, Bangor


Pagination

Newsletter Sign up

Social Media