Bangor BID

Bangor fel cyrchfan

Croeso i Fangor, y Ddinas gyfeillgar ar arfordir Gogledd Cymru. Bach o ran maint ond yn llawn cymeriad o ganlyniad i’r cymysgedd unigryw sy’n cynnwys yr iaith Gymraeg, y diwylliant Cymreig, ein hanes morwrol a’r ymwelwyr o bob cwr o’r byd sy’n dewis dod yma i aros ac astudio.

Wedi ei gefeillio gyda dinas Soest yn yr Almaen ers 1973, mae Bangor yn lle gwych i ddarganfod pethau newydd. Dewch i ymweld â bedd tywysog canoloesol yn ein Heglwys Gadeiriol, dewch i bysgota oddi ar yr ail bier mwyaf yng Nghymru, siopa ar stryd fawr hiraf Cymru, mwynhau dramâu yn y ganolfan Celfyddydau ac Arloesi, neu beth am fwrw golwg ar y golygfeydd godidog o’n cwrs golff 18 twll ar lethrau’r bryniau cyfagos? Mae cymaint i’w wneud ym Mangor a llawer iawn mwy i’w fwynhau yn Eryri ac ar hyd ein harfordir anhygoel. Mentrwch draw i weld pam fod Lonely Planet wedi nodi mai Gogledd Cymru yw’r 4ydd rhanbarth gorau yn y byd i ymweld ag o.

Newsletter Sign up

Social Media