Bangor BID

Twristiaeth Ac Hamdden

Mae llawer o bethau annisgwyl i’w gweld a’u gwneud yma. Mae hanes Bangor yn ymestyn yn ôl at y Chweched Ganrif, pan adeiladodd Sant Deiniol ei fynachlog yma ar safle’r Eglwys Gadeiriol heddiw. Ymhlith y safleoedd hanesyddol gwych eraill y dylech fwrw golwg arnyn nhw y mae tŵr cloc Edwardaidd, Porth Coffa, pier Fictoraidd a dwy bont fyd-enwog o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Dewch i ddarganfod hanes diwydiannol Bangor yng Nghastell Penrhyn, plas y teuluPennant, penaethiaid diwydiant llechi yroes a fu. Hefyd, beth am ymweld â harbwr hanesyddol Porth Penrhyn, a oedd ar un adeg yn un o brif fannau allforio llechi i’r byd? Gallwch droedio neu feicio ar hyd Llwybr Arfordir Cymru, rhoi cynnig ar wifren wib fwyaf Ewrop neu roi esgidiau cerdded am eich traed a throedio bryniau, mynyddoedd, coedwigoedd a llynnoedd Parc CenedlaetholEryri dafliad carreg i ffwrdd o Fangor. Mae digonedd i ddifyrru ein hymwelwyr ifanc hefyd gydag amrywiaeth o weithgareddau ac atyniadau i’r teulu oll ynghyd â sawl traeth Baner Las ar hyd ein harfordir. Gyda chymaint i’w wneud a digonedd o lety ym Mangor a’r ardal, beth am ddod draw i aros?


Links to places to stay in Bangor

Newsletter Sign up

Social Media