Bangor BID

Celf Ac Adloniant

Atyniad diweddaraf Bangor ydi Pontio, y ganolfan Celfyddydau ac Arloesi a gaiff ei rhedeg gan y Brifysgol. Mae’n cynnal cymysgedd cyffrous o atyniadau gan gynnwys theatr, dawns, syrcas, comedi, sinema a gwledd o gerddoriaeth o bob math.

Beth am groesi’r ffordd i Storiel, sef amgueddfa ac oriel gelf y Ddinas? Yma ceir arddangosfeydd amgueddfa a chyfresi amrywiol o weithiau artistiaid lleol a rhyngwladol a gaiff eu diweddaru’n rheolaidd ym mannau arddangos yr oriel. Os am fwrw golwg ar gelf gyda mymryn o hanes ynghlwm ag o, ewch i Gastell Penrhyn i brofi un o brif gasgliadau Cymru o gelf glasurol; yn eu plith, tirluniau a phortreadau o’r unfed ganrif ar bymtheg a’r ail ganrif ar bymtheg. Mae’r Ddinas yn le delfrydol i chi fwynhau eich hun gyda’r nos, gyda digonedd o farrau, tafarndai a chlybiau yng nghanol Bangor ac ym Mangor Uchaf. Mae hefyd arlwy reolaidd o gerddoriaeth fyw a digwyddiadau perfformio ar hyd a lled y Ddinas. Os ydych chi’n chwilio am le i gael pryd o fwyd, mae dewis eang o dafarndai, bwytai a bistros traddodiadol ym Mangor, ynghyd â llefydd eraill difyr i fwyta yn y rhanbarth, gan gynnwys un bwyty sy’n meddu ar seren Michelin.

Newsletter Sign up

Social Media