Bangor BID

Busnes

Yng nghanol golygfeydd mwyaf godidog Prydain, mae Bangor yn lle delfrydol i fyw ond mae hefyd yn lle gwych i weithio a chynnal busnes. Gyda’i chysylltiadau trafnidiaeth hwylus, mae’r Ddinas yn fan perffaith i fod y brif ganolfan fusnes ar gyfer y rhanbarth cyfan ac mae’n hawdd ei chyrraedd o Lerpwl a Manceinion, gyda gwasanaethtrên cyflym a rheolaidd i Lundain yn ogystal.

Yn y Ddinas ei hun, mae Canolfan Rheolaeth y Brifysgol a Chanolfan Gynadleddau Reichel yn cynnig ystod o gyfleusterau busnes a chynadledda ynghyd â llety ar y safle i bobl sy’n dymuno aros dros nos. Hefyd, ceir Pontio, Canolfan Celfyddydau ac Arloesi y Brifysgol, sy’n cyfuno busnes a diwydiant ynghyd â’r gorau o fyd ymchwil prifysgol ac arloesedd. Ar gyrion y Ddinas, mae parc busnes Parc Menai, sy’n cynnig amgylchedd weithio modern mewn lleoliad anhygoel. Hefyd, y tu hwnt i Bont Menai, mae M-Sparc sef Parc Gwyddoniaeth cyntaf Cymru.

Follow the links below to the wide range of Businesses that operate on our High Street.

Newsletter Sign up

Social Media