Bangor BID

Dinas Dysg

Mae Prifysgol Bangor yn rhan ganolog o fywyd y Ddinas ac wedi bod felly ers ei sefydlu ym 1884. Erbyn hyn, mae dros 11,000 myfyriwr o dros 90 o wledydd yn dod yma i astudio ac mae’r boblogaeth amrywiol a ddaw yn sgil hynny yn golygu fod y Ddinas yn hyd yn oed yn fwy atyniadol.

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrediad eang o gyrsiau gan gynnwys gwyddoniaeth, peirianneg, busnes, y celfyddydau a’r dyniaethau, iechyd ac addysg. Mae ganddi enw rhagorol am safon ei dysgu, ei gwaith ymchwil a boddhad ei myfyrwyr. Mae yno adnoddau gwych gan gynnwys neuaddau preswyl newydd, Undeb Myfyrwyr gweithgar dros ben, canolfan chwaraeon - Canolfan Brailsford - sy’n cynnig cyfleusterau chwaraeon a hamdden i fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr. Mae coleg addysg bellach Bangor, Coleg Menai, yn cynnig ystod o gyrsiau ar ddau safle yn y Ddinas. Mae’r coleg hefyd yn cynnig nifer o gyrsiau addysg uwch ar y cyd â’r Brifysgol.


Newsletter Sign up

Social Media