Bangor BID

Siopa

Mae canol dinas Bangor yn lle gwych ar gyfer cymysgedd o siopau annibynnol a ffefrynnau adnabyddus y Stryd Fawr. Mae’r siopau sydd yma’n gwerthu pob math o bethau, o gynnyrch bwyd i ffasiwn ac mae yma ddigonedd o siopau coffi a bwytai os hoffech chi damaid i’w fwyta.

Mae oriel y ddinas, Storiel, yn gwerthu crefftau cyfoes unigryw wedi eu gwneud gyda llaw nad oes modd eu prynu yn unman arall. Hefyd, mae ardal Bangor Uchaf yn cynnig ystod o siopau bach a difyr, caffis a thafarndai. Mae digonedd o archfarchnadoedd hwylus yng nghanol y ddinas yn ogystal ag uwchfarchnadoedd ar gyrion y Ddinas. Mae’n hawdd iawn cyrraedd Bangor ar ffordd ddeuol yr A55, ac mae digon o lefydd parcio cyfleus yma. Neu beth am ddefnyddio’r gwasanaethau bws a thrên rheolaidd er mwyn cyrraedd y ddinas?


Lleoedd i siopa, bwyta ac ymlacio

Newsletter Sign up

Social Media