Bangor BID

Events at Pontio

Upcoming events in Ponito in November and December

Published: Thursday 23 November 2017

Little Wolf

Dydd Gwener 24 Tachwedd / Friday 24 November, 7.30pm

Dydd Sadwrn 25 Tachwedd / Saturday 25 November, 7.30pm

Stiwdio/Studio - £12/£10 gostyngiadau-concessions

Drama yn seiliedig ar waith Ibsen gan yr arobryn Simon Harris – werth ei gweld!

A drama after Ibsen by the award-winning Simon Harris – don’t miss it!

Allegri String Quartet / Pedwarawd Llinynnol Allegri

Dydd Iau 30 Tachwedd / Thursday 30 November 7.30pm

Dydd Gwener 1 Rhagfyr / Friday 1 December 1pm

Stiwdio/Studio - 30/11: £14/£12 gostyngiadau – concessions / £5 myfyrwyr a dan 18 – students and under 18

01/12: £12/£8 gostyngiadau – concessions / £5 myfyrwyr a dan 18 – students and under 18

Grwp siambr hynaf Prydain, bydd Pedwarawd Allegri yn swyno’r gynulleidfa gyda dwy rhaglen arbennig iawn yn Stiwdio, Pontio.

Britain’s oldest chamber group, Allegri Quartet will be captivating the audience with two special programmes in the Studio, Pontio.

DakhaBrakha

Dydd Gwener 1 Rhagfyr / Friday 1 December

8pm - Theatr Bryn Terfel - £15/£13

Dewch i weld amrediad lleisiol rhyfeddol o bwerus a digyfaddawd y pedwarawd cerddoriaeth byd o Kiev, yr Wcrain.

Come and experience this quartet’s astonishingly powerful and uncompromising vocal range of world music from Kiev, Ukraine.

Pontio a thîm WNO yn cyflwyno

Dewch i Ganu…Carolau

Dydd Sadwrn 2 Rhagfyr, 2.30-3.30pm Lefel 2, Pontio AM DDIM

Rhan o ddathliadau Nadolig Cracyr Bangor mewn awyrgylch hwyliog ac anffurfiol. Gyda Jenny Pearson, cantores opera a hwyluswr Huw Llywelyn Canwr opera a hwyluswr Annette Bryn Parri Repetiteur / Piano

Pontio and Welsh National Opera team present

Come & Sing…Carols

Saturday 2 December, 2.30 - 3.30pm Level 2, Pontio Free

As part of Bangor’s Christmas Cracker celebrations in a fun and informal setting. With Jenny Pearson Opera singer and vocal animateur Huw Llywelyn Opera singer and vocal animateur Annette Bryn Parri Repetiteur / Piano

Côr y Penrhyn gyda/with Gwawr Edwards & Gwyn Owen

Dydd Sadwrn 2 Rhagfyr / Saturday 2 December

7.30pm - Theatr Bryn Terfel - £12

Ymunwch â Chôr y Penrhyn am gyngerdd arbennig gyda Gwawr Edwards (Soprano) a Gwyn Owen (Trwmped) yn Theatr Bryn Terfel.

Join the local male voice choir Côr y Penrhyn for a special concert with Gwawr Edwards (Soprano) and Gwyn Owen (Trumpet) in Theatr Bryn Terfel.

Cerddorfa Symffoni Prifysgol Bangor/Bangor University Symphony Orchestra Dydd Sul 3 Rhagfyr / Sunday 3 December

7.30pm Neuadd Prichard-Jones Hall £12/£10 dros 60 - over 60  /£5 myfyrwyr a dan 18 - students and under 18s

Philip Pullman – The Magic of Storytelling

Dydd Iau 7 Rhagfyr / Thursday 7 December

8pm - Theatr Bryn Terfel - £17.50/£12 myfyrwyr a dan 18 – students and under 18

Ymunwch â’r llenor Philip Pullman wrth iddo archwilio’r hud a lledrith straeon!

Join the author Philip Pullman as he explores the magic of storytelling!

Caban Hud

Dydd Iau 14 Rhagfyr – Dydd Llun 18 Rhagfyr

Thursday 14 December – Monday 18 December - Amseroedd yn amrywio / Times vary

Stiwdio/Studio - £6/£20 Tocyn Teulu – Family Ticket

Dewch i weld sioe hudol Nadoligaidd i blant – perffaith cyn y Nadolig! Come and see a children’s magical Christmas show – perfect just before Christmas!

Newsletter Sign up

Social Media