Bangor BID

High Street Business Awards

Bangor BID are proud to launch the inaugural High Street Business Awards for 2020.

Published: Wednesday 4 November 2020

The Bangor High Street Business Awards aim to celebrate the hard work and contribution of the many great businesses on our High Street, which is especially pertinent after such a difficult year.

With over 300 High Street businesses, in the first instance we’re looking for your nominations for each category, we’ll then be able to draw up a shortlist to put to a public vote to decide the winners.

The winners will receive a trophy to keep and display on their premises.

Please choose one business per category here

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSOw0fEtbzDSI8MvnNGSSSVP2ifVs8wy25XDCLa2YyR2KRdQ/viewform

Mae AGB Bangor yn falch i lansio gwobrau Busnes y Stryd Fawr am y tro cyntaf yn 2020.

Mae Gwobrau Busnes Stryd Fawr Bangor yn anelu i ddathlu gwaith caled a chyfraniad yr holl fusnesau ardderchog sydd ar ein Stryd Fawr, sydd yn arbennig o berthnasol wedi blwyddyn mor anodd.

Gyda dros 300 o fusnesau ar y Stryd Fawr rydym, yn gyntaf, yn edrych am eich enwebiadau chi ar gyfer pob categori. Gallwn wedyn lunio rhestr fer i’w rhoi i bleidlais gyhoeddus er mwyn penderfynu ar yr enillwyr.

Bydd yr enillwyr yn derbyn tlws i’w gadw ac i’w arddangos yn eu siop.

Dewiswch un o Fusnesau’r Stryd Fawr ar gyfer pob un o’r categorïau isod os gwelwch yn dda.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSOw0fEtbzDSI8MvnNGSSSVP2ifVs8wy25XDCLa2YyR2KRdQ/viewform

Newsletter Sign up

Social Media